Affiliate Pages|IFWEA Executive Committee

DANMARK "AOF: Overvej ekspertgruppens anbefalinger grundigt"- John Meinert Jacobsen.

14.4.2017

"DEBAT: Regeringen bør tænke sig grundigt om, før den kaster sig ud i det eksperiment, som ekspertudvalget foreslår med sine anbefalinger til, hvordan man får flere unge til at tage en ungdomsuddannelse," skriver AOF's direktør, John Meinert Jacobsen.

▶️  www.altinget.dk/uddannelse/artikel/aof-overvej-ekspertgruppens-anbefalingerne-grundigt

 

"En ekspertgruppe har under stor mediebevågenhed udgivet rapporten "Bedre veje til en ungdomsuddannelse" med en række anbefalinger til regeringen.

Hovedbudskaberne er, at der skal etableres en ny forberedende uddannelse for unge op til 30 år som en statslig selvejende institution, men hvor myndighedsansvaret placeres i kommunerne.

Falsk udsagn
Der er en gruppe af unge op til 30 år, der hverken er i uddannelse eller arbejde. Men gruppen er nu ikke så stor, som rapporten postulerer:

 

Ekspertgruppen foreslår en ny uddannelse for aldersgruppen 15 til 29 år. Det må undre. Skal den målrettede 20-årige og den afklarede 29-årige gå på samme institution som den 16-årige, der har store udfordringer fra folkeskolen? John Meinert JacobsenDirektør i AOF Danmark

" 20 procent af de unge er syv år efter folkeskolen hverken i uddannelse eller arbejde. Et udsagn, som igen, igen blev citeret i medierne og af flere politikere.

Formanden for ekspertgruppen måtte i Danmarks Radios program Detektor erkende, at det er et falsk udsagn.

Det korrekte er, at de nævnte 20 procent er unge, der hverken har en studentereksamen eller en formel erhvervsuddannelse, men man ved faktisk ikke, om de er i arbejde, er optaget, men endnu ikke er startet på en formel uddannelse, eller er i en helt anden uddannelse.

Ifølge rapporten er der cirka 70.000 unge i alderen 15 til 29 år, der hverken er i uddannelse eller arbejde – mon så det tal er korrekt?

De 70.000 omfatter 14 ungdomsårgange, og hvis vi nu leger, at alle årgange er lige store, så handler det altså om 5.000 unge per år fordelt på 98 kommuner.

Fælles indsats, men ikke ens
Der er brug for en fælles indsats for den gruppe af unge, der er uden uddannelse eller job. Det er et stort samfundsmæssigt problem, at mange ikke kommer i gang med en uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet.

Ekspertgruppen foreslår en ny uddannelse for aldersgruppen 15 til 29 år. Det må undre. Skal den målrettede 20-årige og den afklarede 29-årige gå på samme institution som den 16-årige, der har store udfordringer fra folkeskolen?

Voksne kursister skal være i et voksent miljø. De unge voksne skal behandles som voksne. De skal være sammen med andre voksne i et miljø, hvor der tages hensyn til, hvor de er i livet. De skal være i et miljø, der distancerer sig fra det miljø, den 15 til 18-årige har behov for. Det viser al erfaring både i AOF og i andre voksenuddannelser.

Så… der bør tænkes grundigt, før man kaster sig ud i det eksperiment, som ekspertudvalget foreslår."